TELLUR

https://www.tellur.com/

Компания, за която иновациите и създаването на тенденции означават комбиниране на подобрена функционалност с емблематичен дазайн и издръжливост.
Залага на индивидуализма, вместо да вярва в концепцията за стандартизация