Общи условия

Уважаеми посетители на сайта на Виртуална Зона ООД www.virtualnazona.com,

На нашия сайт ние представяме информация за продуктите и услугите, предлагани от фирма Виртуална Зона ООД, за възможностите за работа с нас, както и обща информация за самата компания.

Преди да започнете да използвате съдържанието на сайта, най-учтиво Ви молим да се запознаете с Правилата за използване на сайта. Като посещавате www.virtualnazona.com и използвате информацията в него, Вие се съгласявате с тези правила без допълнителни условия и ограничения.

С настоящите условия се определят правилата за ползване на електронния магазин на Виртуална Зона ООД, както и взаимоотношенията между Виртуална Зона ООД и нейните клиенти. Всеки потребител, използващ сайта, е обвързан с правилата на настоящите Общи Условия от момента на влизане в сайта до напускането му. 

Виртуална Зона ООД си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие.

Данни за фирмата

Дефиниции

Общи правила

Условия за използване на сайта и интелектуална собственост

Договор и политика за продажба по интернет

Поръчка

Условия за плащане и фактуриране

Доставка

Политика за връщане и отказване от Договора от разстояние

Гаранция

Подизпълнители

Информация на потребителите

Декларация за отказване от отговорност

Реклама и бюлетин

Форсмажорни обстоятелства

Спорове и приложимо право