MIKROTIK

Mikrotik Networking

http://mikrotik.com

MikroTik e латвийска компания, чиято дейност първоначално е свързана със създаване и развиване на рутери и безжични ISP системи.
Днес MikroTik e дистрибутор на хардуер и софтуер, които подобрят интернет връзката.
Целта на компанията е да създаде софтуерна система, която обезпечава стабилността,
контрола и гъвкавостта на всички видове информационно взаимодействие и маршрутизация,
включвайки точки за достъп последно поколение, антени, защитни стени и други.