MICROLAB

http://microlab.com

Microlab electronics е компания, специализираща основно в производство на озвучителни системи и компютърни периферни устройства.
Мисията на компанията е да направи света по интересно и различно място.  Рагледайте предложените от Microlab колони и слушалки.
Брандът произвежда и bluetooth слушалки, както и безжични колони.Чуйте и преценете сами!