APPLE

http://apple.com/bg/

Apple Inc. е американска мултинационална корпорация за производство и продажба на потребителска електроника, компютърен софтуер и персонални компютри.
Най-известните продукти на компанията са персоналните компютри Macintosh, операционната система Mac OS X, портативните мултимедийни плеъри iPod,
мултимедийния браузър iTunes, уеббраузъра Safari и мобилната операционна система iOS.
Към 24 септември 2011 г. тя управлява 357 магазина за продажба на дребно в 11 страни и он-лайн магазин, където се продават софтуерни и хардуерни продукти.